Ékes-Édes Stúdió
HOBBICUKRÁSZ TANFOLYAMOK Élmény és Tanulás
mézeskalács, tortasütés, tortadíszítés, sütemények, desszertek....

2013. október 24., csütörtök

Adatvédelmi Nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A www.ekesedesstudio.hu, www.edes-edes.hu és www.mezeskalacsajandekok.hu domain címeken elérhető és onnan linken elérhető további weboldalakon és közösségi oldalakon, többek között a https://glazur-es-ajz.blogspot.com/, https://www.instagram.com/ekes.edes.studio/, https://www.facebook.com/EkesEdesStudio/, https://www.facebook.com/ekesedes webcímeken egyrészt az Ékes-Édes Stúdió, amelyen szolgáltatásokra, szervezett tanfolyamokra, bemutatókra, foglalkoztatókra, valamint rendezvényekre, másrészt az Ékes-Édes Ajándékok, melyen kézműves készítők megrendelhető termékeire vonatkozó információk találhatóak. 

Ez az Adatkezelési Tájékoztató, az Ékes-Édes Stúdió weboldal és hozzá tartozó ügyfélkezelő rendszer, továbbiakban Weboldal működésének adatkezelési szabályzatára korlátozódik. Az Ékes-Édes Ajándékok  weboldal saját GDPR szabályzattal rendelkezik.


A Weboldal az Ékes-Édes Stúdióval együttműködő partnerek szolgáltatásait bemutató tájékoztató oldal, és az annak részét képező regisztrációs űrlapokon keresztül, telefonon, vagy emailben - a látogató közvetlenül a szervezővel veheti fel a kapcsolatot további információ kérése, a szolgáltatás megrendelése, tanfolyami vagy egyéb rendezvényen való részvételhez jelentkezés és regisztráció leadása céljából. 

A látogató a Weboldalon keresztül az itt hirdetett szolgáltatásokkal, rendezvényekkel kapcsolatos véleményét is megjelenítheti. 

A látogató a Weboldalon keresztül az Ékes-Édes Stúdióval illetve partnereivel meghatározott, azonosításra alkalmas személyes adatai megadásával léphet kapcsolatba, illetve jelentkezhet tanfolyamra, rendezvényre, vagy írhat véleményt. 

A Weboldal tulajdonosa ezért ezúton tájékoztatja a Weboldal látogatóit, a szolgáltatások megrendelőit, valamint a tanfolyamokra, rendezvényekre jelentkezőket a Weboldallal kapcsolatos adatkezelésről.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a jelen adatkezelési tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hivatkozott egyes egyéb honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, a tájékoztatóban megnevezett adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, szolgáltatásaihoz, vagy az általuk közzétett egyéb tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a jelen tájékoztatóban megnevezett adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. 

Jelen tájékoztató az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletére - Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –, a Rendelet angol nyelvű, rövidített elnevezése szerint (GDPR) hivatkozik. 

Az adatkezelő

Az adatkezelő adatai:
név: Varga Balázs
cím: 8372 Cserszegtomaj, Polgár utca 10.
telefonszám: +36 70 509 3153
e-mailcím: szervezes@ekesedesstudio.hu
a továbbiakban: Adatkezelő.

A képzés célú adatkezelés célja, köre, időtartama, alapelvei

Az Adatkezelő a Weboldal látogatóival kapcsolatban alapvetően olyan személyes adatokat kezel, amelyek szükségesek szervezett vagy szponzorált tanfolyamokról, foglalkoztatókról, rendezvényekről szóló személyre szabott tájékoztatáshoz, továbbá a weboldalon keresztül bonyolított szolgáltatási szerződések létrejöttéhez, teljesítéséhez.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok a következő kategóriákba tartoznak: 
- személyazonosító adatok: név, cím/szállítási cím
- kapcsolattartási adatok: e-mailcím, telefonszám
- fizetési/számlázási adatok: bankszámlaszám, adószám
- szolgáltatási preferenciák, érdeklődési kör
- kommunikációs adatok: e-mailek tartalma.

A Weboldal működéséből kifolyóan a személyre szabott tájékoztatáshoz a Weboldalon történő regisztráció szükséges, amelynek során a weboldal látogatója nevét és e-mailcímét, mint személyes adatokat adja meg. A weboldalon keresztül történő tanfolyamra/rendezvényre történő jelentkezéshez ezeken felül egyéb személyes adatok (telefonszám, szállítási cím, ...) megadása is szükséges. Amennyiben a látogató kifejezetten meghatározott típusú szolgáltatásokra, tanfolyamokra, rendezvényekre vonatkozó információkat szeretne a jövőben kapni, akkor ezen érdeklődési körre, szolgáltatási preferenciákra vonatkozó adatait is megadhatja, amely adatok az Adatkezelő által már kezelt személyes adataihoz fognak kapcsolódni. 

Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy ún. cookie-kat (sütiket) használ a weboldalra látogatók böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor egy weboldalt felkeres. Amikor ismét felkeresi az adott weboldalt, a cookie-nak köszönhetően a weboldal képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. A weboldal látogatója be- illetve visszaállíthatja böngészője beállításait olyan módon, hogy az tiltsa le az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások azonban lehet, hogy nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A www.ekes-edes.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k működnek, amelyek működésével kapcsolatos részletes tájékoztatás a Google adatvédelmi irányelvei alatt érhető el (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

A személyes adatok megadása az Adatkezelő részére önkéntes, de meghatározott adatok megadása hiányában, vagy az adatok pontatlansága esetén lehetséges, hogy az Adatkezelő nem lesz képes kapcsolattartásra vagy szerződés létrehozására, illetve teljesítésére. Ezért szükséges, hogy az Adatkezelő által kért adatokat az érintettek pontosan és hiánytalanul adják meg.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok a Weboldalon regisztráló természetes személy látogatóktól, termékek, szolgáltatások megrendelőitől, valamint a látogató vagy megrendelő szervezetek kapcsolattartóitól származhatnak. A szervezet nevében történő regisztráció vagy rendelés esetén a személyes adat megadásával a szervezet szavatol azért, hogy a megadott kapcsolattartó személy személyes adatai rendelkezésre bocsátásához megfelelő jogalappal rendelkezik, a kapcsolattartó személyt tájékoztatta adatának megadásáról és a jelen tájékoztató tartalmáról, valamint naprakészen tartja a megadott kapcsolattartói adatokat.  

A személyes adatokat az Adatkezelő, valamint az Adatkezelő részére Szolgáltatást nyújtó személyek/szervezetek, és a Weboldal által bemutatott szolgáltatásaikat kínáló szolgáltatók, akik az adatfeldolgozás során az adatokat kezelik, de csupán addig, ameddig arra a kapcsolatfelvétel és/vagy a szerződéskötés, a szerződéses kötelezettségek teljesítése, a szerződésből eredő igényérvényesítés, illetve a jogszabályi kötelezettség teljesítése, vagy esetlegesen egyéb adatkezelési cél eléréséhez szükség van. 

A személyes adatok az Adatkezelő nyilvántartásaiból törlésre kerülnek, ha azokra a fenti célokból adott esetben már nincs szükség. 

Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok esetében a hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, ebben az esetben az adatok ugyancsak törlésre kerülnek az Adatkezelő nyilvántartásaiból. A hozzájárulás visszavonásáról az érintett a varga-orban@t-online.hu címre küldött levéllel tájékoztathatja az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő az adatkezelést a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, valamint elszámoltathatóság, mint alapelveknek megfelelően végzi. 

Az adatkezelés jogalapjai 

A jelen bekezdésben az Adatkezelő meghatározza azon jogalapokat, amelyek alapján az érintett természetes személyek adatait kezeli. 

Hozzájárulás: az Adatkezelő minden esetben kifejezett hozzájárulást kér olyan kapcsolattartási adatok kezeléséhez (elsősorban név, e-mailcím), amelyek marketing célú tájékoztatásokkal (egyénre szabott tájékoztatással, hírlevelekkel, reklámokkal, promóciókkal) kapcsolatos kommunikációjához szükségesek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pont). 

Szerződés: a Weboldalon keresztül ajánlatkérők, szolgáltatást megrendelők, tanfolyamra/rendezvényre jelentkezők személyes adatainak kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a megrendelő, mint érintett személy az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b)). 

Jogos érdek: a weboldalon keresztül történő jelentkezésekkel, tanfolyami regisztrációkkal kapcsolatban ezen felül egyes további kapcsolattartási adatok kezelése az Adatkezelő azon jogos érdekén alapul, hogy az elősegítse a szerződő fél és az Adatkezelő közötti folyamatos kapcsolattartást a szerződés teljesítésének előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont)).

Jogi kötelezettség teljesítése: egyes személyes adatok kezelése (elsősorban adózási, számviteli) jogszabályi kötelezettségek miatt kötelező, továbbá az Adatkezelőhöz érkezett esetleges hatósági, bírósági megkeresés is kötelezővé tehet az Adatkezelő számára adatkezelést (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pont).


Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő gazdasági tevékenységéhez partnerei kapcsolódnak. Az Adatkezelőnek az egyes szolgáltatókkal létrejött szerződései alapján a személyes adatok meghatározott köre a szolgáltatás jellegéből kifolyóan ezen szolgáltatók részére adatkezelés céljából átadásra kerülhet, illetve hozzáférhetővé válik. 

Az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatások és a szolgáltatók, akik az Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatban adatfeldolgozást végeznek. Az Adatkezelők Adatfeldolgozók is.

Az Ékes-Édes Stúdió oktatási szolgáltatások szervezése és weboldal tartalmával kapcsolatos Koordináció/szervezés/pénzügy :
név: Varga Balázs, egyéni vállalkozó
nyilvántartási szám: 50236208
székhely: 8372 Cserszegtomaj, Polgár utca 10.
adószám: 67440056-1-40
név: Varga Ákos, egyéni vállalkozó
nyilvántartási szám: 57224600
székhely: 8372 Cserszegtomaj, Polgár utca 10.
adószám: 59087276-1-40

Oktatási szolgáltatók: 
Oktatóink és a tanfolyamok regisztráltak az állami felnőttképzési rendszerben és a hatályos Fktv. rendelkezéseinek megfelelnek. Az oktatók felnőttképzési adatszolgáltatást végeznek a Felnőttképzési Törvény, feln. tv. 15. §  jogszabályban előírt adatok feltöltésével a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe.

név: Vargáné Orbán Anikó, egyéni vállalkozó, felnőttképző
székhely: 8372 Cserszegtomaj, Polgár utca 10.
nyilvántartási szám: 32819088
adószám: 72897595-1-40
felnőttképző nyilvántartási szám: B/2020/001034

név: Lévainé Husvéth Mária, egyéni vállalkozó, felnőttképző
székhely: 8300 Tapolca, József Attila utca 2.
nyilvántartási szám: 51417552
adószám: 79341727-1-39
felnőttképző nyilvántartási szám: B/2020/001634
 
név: Ludányi Judit, egyéni vállalkozó, felnőttképző
székhely: 3300 Eger, Iskola utca 1-3.
nyilvántartási szám: 55215929
adószám: 53022224-1-30
felnőttképző nyilvántartási szám: B/2020/004326

név: Klopp Mária, egyéni vállalkozó
Székhely: 8230 Balatonfüred, Berkenye utca 5.
nyilvántartási szám: 57090382
adószám: 58741562-1-39

A Felnőttképzési Törvény alapján, a feln. tv. 21. §-ban foglalt előírásoknak megfelelő a további adatkezelés:
Az adatokat Adatkezelő a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli. 
A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli  
a képzésben részt vevő személy neve, 
természetes személyazonosító adatait,
állampolgárságát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,
végzettségét,
lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát.


Felnőttképzési államigazgatási szerv, mint adatkezelő

Adatkezelő Szolgáltatók eleget tesznek a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe a feln. tv. 15. § alapján történő adatszolgáltatási kötelezettségüknek. . 
A felnőttképző az alábbi adatokat szolgáltatja a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. 
Bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén:  
a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,
ha a  képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a  Ptk. 6:7.  § (3)  bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta meg – a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére vonatkozó adatot szolgáltat.
A  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszereként a  Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer szakképzési és felnőttképzési modulját használja. 
Bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a képzésben részt vevő személyeket tájékoztatjuk, hogy a természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére adatai továbbításának megtiltására vonatkozó lehetőségről. 
Adatszolgáltató eleget tesz a jogszabályban meghatározott tartalommal a 21. § (4) bekezdése szerinti statisztikai célú adatszolgáltatásnak. 
A felnőttképző felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít. 
A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszereként a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer szakképzési és felnőttképzési modulját használja. 


IT szolgáltatók: 

ARUBACLOUD, Aruba S.p.A. magyarországi leányvállalata:

cégnév: BlazeArts Kft.

székhely: 6090 Kunszentmiklós

cégjegyzékszám: 03-09-109150

adószám: 12539833-02-03A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén, illetve az adatfeldolgozóknál találhatók.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, vagy az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő az általa működtetett adatkezelési rendszereket folyamatosan figyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen. 

Adatkezeléshez kapcsolódóan az érintetteket megillető jogok

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy mindazon természetes személyt, akinek személyes adatát adatkezelő kezeli, mint érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban megilletik a következő jogok: 
 
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (GDPR 13. cikk)
 
Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz illetve meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (GDPR 15. cikk).
 
Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (GDPR 16. cikk).
 
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adat gyűjtésére már nincs szükség, illetve a törlésre a GDPR 17. cikk (1) bekezdés b)-f) pontjai szerint meghatározott bármely egyéb ok fennáll (GDPR 17. cikk).
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést különösen ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra az adatkezeléshez, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve  ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdés a)-d) pontjai szerint meghatározott bármely egyéb feltétel teljesül (GDPR 18. cikk).
 
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről is (GDPR 19. cikk).
 
Az adathordozhatósághoz való jog
A GDPR 20. cikk szerint meghatározott feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (GDPR 20. cikk).
 
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen (GDPR 21. cikk).
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (GDPR 22. cikk).
  
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk).
 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit (GDPR 77. cikk).
 
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (GDPR 78. cikk).
 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait (GDPR 79. cikk).
 
A felügyeleti hatóság 
 
A felügyeleti hatóság, amelyhez a személyes adatok megsértése esetén jogorvoslati lehetőséggel, panasszal lehet fordulni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
info: https://www.naih.hu 

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos kérdések, észrevételek, kérelmek bejelentése az Adatkezelő részére

Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések, észrevételek, kérelmek közvetlenül az varga-orban@t-online e-mail címre küldhetők meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató hatálya

A jelen tájékoztató 2019. június 30-án került lezárásra. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen tájékoztatást módosítsa, jogszabályi változás esetén a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően kiegészítse vagy pontosítsa, az esetleges változásokról pedig jelen oldalon keresztül mindenkor megfelelően értesíti az adatkezeléssel érintetteket. 

Cserszegtomaj, 2019. június 30.
Frissítve: 2022. október 25.


Bármilyen nemű kérdés, vagy kérés esetén
keressen minket bizalommal.


Varga Balázs és Vargáné Orbán Anikó

info.ekesedes@gmail.comSzeretettel várjuk a tanfolyamokon:
Vargáné Orbán Anikó
Ékes-Édes Stúdió